Umut Vaad Eden Deha Ödülleri

Gelecekten Gelenler Bilim ve Teknoloji Derneği, istihdamın gelişeceği, yenilikçi teknolojilerin uluslararası arenada etkin olacağı bir neslin yetişmesi amacı ile Ülke vizyonuna uygun projeler gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Amaçlarımız doğrultusunda, Yenilikçi ve Üretken Gençlik, Üretken Yeni Nesiller vizyonu ile aşağıda belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için bir Uluslararası Ödül Programı planlamaktadır;

1. Küresel ekonomide söz sahibi, yüksek katma değer üreten, yenilikçi ve yaratıcı ekonomi, 2. Adil paylaşan, eşitlikçi, kapsayıcı ve öğrenen toplum, 3. Bilim Dilini bilen gençler, 4. Örnek Bilim İnsanları 5. Yenilikçi Gençler ve büyüyen Türkiye.
Belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için genç nüfusun üretkenliklerinin arttırılması, projelerinin desteklenmesi ve katma değer sağlayacak ürünlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde kurumumuzca, sosyal sorumluluk kapsamında, gençlerimizin örnek alacağı öncü bilim adamlarının ödüllendirilmesi ve kamuoyu oluşturulması planlanmaktadır.

Globalleşen dünyamızda bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve teşvik etmek amacı ile Umut Vaad Eden Deha Ödülleri (Promising Genius Scientist Prize) verilmesi kararlaştırılmıştır. Genel, Sağlık Bilimleri, Uzay ve Teknoloji, Sosyal Katkı ve Barış Ödülleri olmak üzere dört tür ödül verilecek ve üniversite-lise düzeyi gençlerin teşvik edilmesi hedefleri ile bir Bilim ve Teknoloji temalı Proje yarışması düzenlenecektir. Dereceye girenlere “Umut Vaad Eden Genç” ödülü verilecektir.

Gençlerimizin inovasyonel projeler üretebilecekleri ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecekleri bir organizasyon olan “Umut Vaad Eden Deha Ödülleri” kapsamında Proje Yarışması düzenlenerek ülkemiz ve dünya genelindeki lise düzeyi öğrencilerin, farklı yerler ve kişiler tanıyıp, geleceği şekillendirmek için ufuk çizgilerini genişletmeleri sağlanacak ayrıca organizasyona katılan projelerden finale kalan her projeye de kurumumuzca ve özel sektörden destekler verilerek, projelerin hayata geçirilmesi için sağlam adımlar atılmış olacaktır.
Dünyanın her tarafından yarışma için başvurular www.progeniusprize.com web sitesine yapılacak ve yine bu siteden projeye ilişkin detaylı bilgiler alınabilecektir.

Bu açıklamalar ışığında Bilimin konuşulacağı, uluslararası etkileşimin tetikleneceği, barış ve bilim kavramlarının yeni nesle aktarılacağı, kısacası dünya ve insanoğlunun kazanacağı bir organizasyon olacağına inandığımız projemize bugünün ve yarının tüm bilim insanlarını davet ediyoruz.
“Büyük Türkiye için Bilim” ve “Daha iyi Bir Gelecek için Bilim” anlayışı ile çalışıyor ile şimdiden tüm katılımcıları kutluyoruz.